Prečo som sa rozhodol kandidovať za primátora?

Po rokoch nenahraditeľných skúseností a množstve získaných kontaktov z celého sveta som sa rozhodol natrvalo vrátiť do Ružomberka. V krátkom čase sme spolu s mojím tímom naštartovali bytovú výstavbu, avšak iba bytová výstavba naše mesto na nohy nepostaví. Ružomberok potrebuje zmenu. Profesionálne, odborné a skúsené vedenie mesta. Ponúkam vám svoje skúsenosti, schopnosti a víziu Nového Ružomberka, kde sa bude dobre žiť, pracovať i podnikať.

Ružomberok potrebuje spoluprácu

Mesto Ružomberok má úžasný potenciál rozvoja do ďalších rokov, no rozvoj Ružomberka vieme naštartovať iba spoločne. Píšem to ako človek, ktorý má okrem iných, aj viac ako 17 ročné skúsenosti z pôsobenia v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa civilným krízovým manažmentom. Viem preto, aká bytostne dôležitá je spolupráca medzi inštituciami, ako aj súkromným a verejným sektorom.

Bývanie

V krátkom čase sme spolu s mojím tímom naštartovali bytovú výstavbu, čo má pozitívny dopad na obyvateľov, ktorí z dôvodu nedostatočnej bytovej politiky musia často zvažovať sťahovanie do iných samospráv. V rámci našej bytovej výstavby vznikajú bytovky v Malých Tatrách (Rezidencia Prestige)
a na Rovni (Byty Orion) už ako reálne výsledky našej práce. V krátkej budúcnosti plánujeme výstavbu aj v ďalších lokalitách mesta, čím chceme pomôcť zabezpečiť dostupnosť bývania pre obyvateľov Ružomberka. Chceme zároveň vytvoriť vhodné podmienky aj pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, ako aj rozvoj mestskej bytovej politiky v podobe dostupných nájomných bytov.

Práca

Dostatok pracovných príležitostí je pre obyvateľov mimoriadne dôležitý. V Ružomberku je potrebné pripraviť priemyselný park, kde by si súkromné spoločnosti mohli postaviť svoje prevádzky a výrobne. Ideálnou lokalitou je už vyhradený priestor na Tatranskej ceste, ktorý je pre tento typ výstavby najvhodnejší a zároveň najlepšie pripravený. Som v kontakte so spoločnosťami, ktoré by v Ružomberku radi otvorili svoje prevádzky, keď na to budú pripravené vhodné podmienky.

3 hlavné oblasti, ktorým sa budem venovať

Ružomberok potrebuje víziu komplexného rozvoja. Piliere môjho volebné programu stoja na 3 hlavných oblastiach.

Rozvoj

Naše mesto má veľký investičný deficit. Ružomberok potrebuje rozvoj v oblasti zamestnanosti a bývania. Ak budú mať ľudia kde bývať a pracovať, mesto sa začne rozvíjať.

Inovácie

Moderné mesto potrebuje držať krok s dobou. Chcem do mesta priniesť nové riešenia v oblasti odpadového hospodárstva, ekologických SMART riešení či masívnej podpory cyklodopravy.

Sociálna oblasť

Sociálny život mesta ozrkadľuje kvalitu života ktoré jeho obyvateľom ponúka. Ružomberok potrebuje nové prístupy v kultúre, športe, ako aj sociálnej starostlivosti o všetky vrstvy obyvateľstva, vrátane detí a dôchodcov.

Som lídrom iniciatívy
#staviamenovyruzomberok

Rezidencia Prestige Malé Tatry

Exkluzívny bytový dom Orion

ViaPark Ružomberok

CityPark Ružomberok